Skip navigation
 Logo Logo
Cysylltu
GriffinArms

Edrychwn ymlaen at allu croesawu ymwelwyr dydd i Glyn Cywarch unwaith y bydd y gwaith adfer ar ben.

Cadwch lygad ar y dudalen hon i gael y diweddaraf ar ddyddiadau ac amseroedd agor, cyfarwyddiadau ar brynu tocynnau a gwybodaeth arall a allai fod yn ddefnyddiol i chi wrth drefnu eich ymweliad.

Cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd Y Glyn

Pellteroedd::

 

Llundain - 234 milltir
Caerdydd - 152 milltir
Caeredin - 320 milltir

Ar y Ffordd

 

Lleolir Glyn Cywarch ger y B4573, rhwng Harlech a Talsarnau. Côd post Sat Nav: LL47 6TE
Sat Nav postcode: LL47 6TE

 

Gweld ar Google Maps

 

Gofynnwn i ymwelwyr dros nos i ddefnyddio’r drofa i’r chwith i’r giât ddwbl, gyda’r arwydd Glyn Cottage.

 

Gofynnwn i ymwelwyr dydd gofrestru yn Swyddfa’r Ystâd, sydd wedi’i leoli drwy’r porth gyferbyn y sgubor.

Ar y Trên

 

Yr orsaf drenau agosaf yw Tygwyn (TYG), 0.8 milltir i ffwrdd. Fodd bynnag, mae’n rhaid gwneud cais i stopio fan hyn, ac nid yw’r trenau’n stopio’n rheolaidd.

 

Os ydych yn teithio ar y trên o ddinas fawr, rydym yn argymell ymchwilio opsiynau i Fangor (Gwynedd) BNG - 34 milltir o Glyn Cywarch, ac yna trefnu cludiant llogi preifat ar gyfer rhan olaf eich taith.

Cysylltu â ni

Anfonwch ymholiad yn nodi eich gofynion, a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

    HOFFWN HOLI AM:

    Dod o hyd i ni

    Glyn Cywarch, Talsarnau, Gwynedd, LL47 6TE

    Lleolir Glyn ger y B4573 rhwng tref Harlech a phentref Talsarnau.